ACCÉS AL LLOC

 

Vostè ha accedit a la website de l’empresa mercantil IMIRA ENTERTAINMENT S.L., constituïda per temps indefinit, amb domicili social a Barcelona, carrer Ribes, 9 – Entl., i prevista de C.I.F. B-63088769, registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 35393, Foli 102, Full B-263141, Inscripció 1a. (en endavant denominada IMIRA).

Tota persona física o jurídica que accedeixi a la website (l’Usuari) haurà d’utilitzar la mateixa, així com els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquesta web l’Usuari es compromet a acceptar i a aplicar tots els termes del present Avís Legal.

IMIRA es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta website.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Són propietat d’IMIRA i es troben protegits per les lleis espanyoles de la propietat intel·lectual i industrial tots els continguts d’aquesta website, quedant reservada a favor d’IMIRA la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos.

S’entenen compresos entre els esmentats drets, a mode enunciatiu i no limitat, qualsevol dret de la propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfaces, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquesta website.

Queden expressament prohibides, en qualsevol cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tota o part d’aquesta website o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit d’IMIRA.