En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, IMIRA comunica a l’Usuari que les dades facilitades a través d’aquesta website queden recollides en cada cas en un fitxer el responsable del qual és IMIRA, i la finalitat de la qual és donar el servei que en cada cas s’indiqui i mantenir la comunicació amb l’Usuari.

L’esmentat fitxer estarà protegit per les mesures de seguretat legalment establertes d’acord amb el tipus de fitxer.

Per a l’enviament de dades de caràcter personal a IMIRA, és necessari que l’Usuari accepti prèviament i expressa les condicions del present Avís Legal. L’acceptació d’aquestes condicions implica el consentiment exprés de l’interessat per a que IMIRA pugui fer les cessions de les dades de caràcter personal de l’Usuari exclusivament a les persones que siguin necessàries per a portar a terme les finalitats del fitxer.

L’Usuari, en qualsevol moment, pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades; per a exercitar aquests drets n’hi ha prou en dirigir-se per escrit a IMIRA (Carrer Ribes, 9 – Entl., Barcelona, 08013) o enviar un e-mail sol·licitant l’esmentada informació, correcció o anul·lació a l’adreça info@imiraentertainment.com, incloent el nom, cognoms, DNI i adreça de correu electrònic.

RESPONSABILITATS

IMIRA no garanteix que no es produeixin interrupcions o errors d’accés a la website o als seus continguts. IMIRA posarà tots els mitjans per a reparar i corregir possibles avaries, errors o interrupcions en les comunicacions, sempre que entri dins del seu àmbit d’execució. En aquest sentit, IMIRA no es responsabilitzarà de les avaries derivades dels proveïdors de serveis d’Internet ni dels possibles danys causats a l’equip de l’Usuari.